Kdo vytrvá, ten vyhraje – i při léčbě novým antiobezitikem

MEDICAL TRIBUNE CZ > Kdo vytrvá, ten vyhraje – i při léčbě novým antiobezitikem:Obezita dnes představuje největší globální chronický zdravotní problém. Jedná se přitom o nemoc, u níž jsou jen velmi omezené farmakoterapeutické možnosti. Každý nový lék ze skupiny antiobezitik má tedy mimořádný význam, což platí i o fixní kombinaci naltrexonu a bupropionu, která je na tuzemském trhu od podzimu 2016 pod názvem Mysimba...

Přípravek je indikován jako doplněk k dietě se sníženým obsahem energie a při zvýšené fyzické aktivitě v rámci redukčního režimu u dospělých pacientů s počátečním indexem tělesné hmotnosti 

  • (BMI) ≥ 30 kg/m2 
  • nebo v rozmezí 27–30 kg/m2 za přítomnosti jedné nebo více přidružených chorob souvisejících s hmotností (např. diabetes, dyslipidémie nebo hypertenze

Oblíbené příspěvky